Aanbod bedrijven

Coaching / Therapie

Trainingen

Om te komen tot goed samenwerkende teams.

Coaching

Meestal individueel gerichte begeleiding, zowel in mijn praktijk als op het werk.

Therapie

Altijd voor individuele werknemers.

Coaching of therapie is investeren in uw medewerkers.

De coaching is gericht op het zo optimaal mogelijk functioneren van werknemers in hun werk.

Coaching start na een uitgebreid intakegesprek en een overeenkomst waarin doel, aanpak en het aantal sessies worden vastgelegd.
Tussentijdse- en een eindevaluatie behoren standaard tot het coachingstraject.

Van te voren wordt tevens afgesproken dat u als werkgever door mij niet wordt geïnformeerd over inhoudelijke aspecten van het coachingstraject, tenzij met u en uw werknemer anders wordt overeengekomen.
De gecoachte cliënt kan er uiteraard voor kiezen om die informatie zelf te delen.

Opstellingen ten behoeve van directies en managementteams

Inzicht gevend en oplossingsgericht.

Opstellingenworkshops

Een eyeopener gedurende een dagdeel, tijdens management bezinningsdagen.

Tarief:

Intake / kennismakingsgesprek gratis.
Vanaf € 130,- per uur excl. BTW afhankelijk van type opdracht en uitsluitend op basis van offerte.

Contact opnemen